ကရင္နီအမွတ္ (၁) စခန္းမွာ UNHCR လူစာရင္းစစ္ေဆးေန

ယမန္ေန့က ကရင္နီအမွတ္ (၁) ဒုကၡသည္စခန္းကို တာ၀န္ရိွသူ UNHCR ႏွင့္ ေဒသအာဏာ ပိုင္မ်ားတို႕ပူး ေပါင္းၿပီး တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း လူအမည္စာရင္းကို စတင္စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သတင္းၾကားသိရပါ သည္။ အဆိုပါ လူစာရင္းစစ္ေဆးမွုကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သတင္းမ်ားစုံစမ္းေမး ျမန္းၾကည့္ရာမွာ စစ္ေဆးခံ အိမ္ေထာင္သည္ တစ္ဦးက “ အဓိက စစ္ေဆးတာကေတာ့ မိသားစုထဲမွာ လူစုံမစုံ စစ္ေဆးတယ္၊ ၿပီးေတာ့ UN ကဒ္ျပား ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြကို အကယ္၍ အိမ္မွာမရိွ စခန္းထဲမွာလည္း မရိွဘူးဆိုရင္ UN ကဒ္ကို ရုတ္သိမ္းတယ္. ရိတ္ခံလည္းမေပးေတာ့ဘူး“ ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားပါသည္၊ ယခုလို လူစာရင္း စစ္ေဆးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စခန္းျပင္ပသို႕ အလုပ္သြားရွာေနသူ မ်ားကို စခန္းထဲသို႕ျပန္လာရန္ႏွင့္ လူဦးေရ စာရင္းအတိအက်သိရိွႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မိပါသည္။ တစ္ဖက္မွာလည္း တတိယႏိုင္ငံသို႕ ေျပာင္းရြင့္လိုသူမ်ားကို interview ေခၚယူေနခ်ိန္လည္းျဖစ္ၿပီး၊ စာရင္းကို ရွင္းလိုသည့္အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ ေၾကာင္း စခန္းျပည္သူမ်ားက ေ၀ဖန္သုံးသပ္ၾကပါသည္၊၊…

0 Comments: