အပစ္ခတ္ရပ္ နဂါးအဖြဲ႔ လက္နက္မ်ား သိမ္ဆည္းခံရ

ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီမွ ခြဲထြက္သြားသည့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဖြဲ႔ KNDA (နဂါးအဖြဲ႔)ကို ျမန္မာစစ္အစိုးရ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သည့္ လြိဳင္ေကာ္ ဒကစအဖြဲ႔မွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းလိုက္ၿပီး ၃ လခန္႔ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိပါသည္။
လူဦးေရ ၆၀ ခန္႔ရွိသည့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဖြဲ႔ KNDA (နဂါး)၏ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို ရပခတိုင္းမွဴး၏ ညြန္ၾကားခ်က္အရ လြိဳင္ေကာ္ဒကစမွဴး မ်ိဳး၀င္းမွ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ သိမ္းဆည္းလိုက္ပါသည္။
လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းခံလိုက္ရသည့္ နဂါးအဖြဲ႔တြင္ Army (စစ္တပ္)လိႈင္း ႏွင့္ ပါတီလႈိင္းရွိၿပီး ယခုလက္နက္မ်ား သိမ္း ဆည္းခံလိုက္ရသည္မွာ Army လိႈင္းျဖစ္ ၿပီး ပါတီလႈိင္းကိုေတာ့ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမရွိေသးေပး။ သို႔ေသာ္လည္း လူဦးေရးနည္းသည့္ အျပင္ ဦးေဆာင္သူမွာလဲ တစ္ဖြဲ႔တည္းျဖစ္သည့္ အတြက္ ပါတီလႈိင္းပါအလို အေလ်ာက္ပ်က္ျပယ္သြားႏိုင္သည္ဟု ကရင္နီလူမွဳ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပင္မ ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ ခူဒယ္နီယာယ္က ဆိုပါသည္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရမ်ားသည္ ၎တို့၏ လမ္းျပေျမပံု ၇ ခ်က္အတိုင္း ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ ပြဲ၀င္နိင္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တရား၀င္ပါတီ အျဖစ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္နိုင္ရန္ ဖိအားမ်ားေပးျခင္း၊ လက္နက္မ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေနပါသည္။ၿပီးခဲ့သည့္သဂုတ္လ ၄ရက္ေန႔တြင္လည္း ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳးေပါင္စံု ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔အား စစ္အစိုးရက လက္နက္မ်ားသိမ္းဆည္းလိုက္ပါသည္။

0 Comments: