ကရင္နီ ဒီးကူပြဲေတာ္

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ရိွ ကရင္နီဒုကၡသည္ အမွတ္(၁) စခန္းမွ ကရင္နီ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရွွးသမိုင္း အစဥ္အလာအရ ကရင္နီ ေျမ ေပၚသို႔၀င္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့သူ ယြန္းလူ မ်ိဳးတို႔အား ေအာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ သူရဲေကာင္း ဘိုးဘြားမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳျခင္း အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ အဲဒူေပၚမီ (ေခၚ) ဒီးကူပြဲေတာ္ကို ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

0 Comments: