အိမ္အလြမ္း

ေမေမ

ေရျခားေျမျခား

သားတစ္ေယာက္ ေရာက္ေနေပမယ့္

စိတ္ကေတာ့

အႏိႈင္းမဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြျပည့္၀ေနတဲ့

ေမေမနဲ႔

ေမေမရဲ ႔အိမ္ေလးကုိ

လြမ္းတယ္။

0 Comments: