** ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Somchai ရာထူး မွ ထုတ္ပယ္ခံရ **


People's Alliance For Democracy (PAD) မ်ားသိမ္းပိုက္ထားေသာ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ား ႏွင့္ ၀န္ၾကီးရုံးမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႕ နံနက္ထိုင္းစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ PAD ၏ မလိုလားအပ္ေသာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Somchai ကိုလည္း ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္လိုက္ၿပီး (၅) ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရး မလုပ္ရန္ ႏွင့္ သူ၏ ပါတီကိုလည္း တပါတည္း ဖ်က္သိမ္းရန္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။

ဆက္ဖတ္ရန္...